Lönespecialist till Albireo AB

Om kunden
Albireo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling och kommersialisering av nya gallsalts-modulatorer för behandling av sällsynta pediatriska leversjukdomar och andra lever-, och mage-tarmsjukdomar. Albireo AB ingår i Albireo Pharma koncernen och är ett helägt dotterbolag till Albireo Pharma Inc. MA, Boston, USA, som är noterat på NASDAQ-börsen i New York.

Arbetsbeskrivning
I din roll som lönespecialist kommer du att ansvara för bolagets lönehantering för både tjänstemän och kollektivavtalsanslutna medarbetare. Ditt primära ansvarsområde är att se till att lönerna för anställda i Europa behandlas på ett korrekt sätt och i tid. Att agera bollplank vid frågor och vägleda organisationen faller sig naturligt för dig och du kommer ha ett tätt samarbete med HR. Ditt huvudsakliga ansvarsområde rör hela flödet kring lön såsom att lägga upp nyanställda, registrera löner, bokföra löner i ekonomisystemet, rapportering av tjänstepension, slutlön, semesterlön, sjuklön samt semesterskuld. I ditt ansvarsområde ingår även att säkerställa efterlevnad av lagstadgade föreskrifter, företagspolicyer och interna kontroller.

Erfarenhet
För att lyckas i rollen och snabbt komma in i arbetsuppgifterna ser vi att du har erfarenhet av att självständigt arbeta med löner inom Europa. Som person är du noggrann, strukturerad, positiv, prestigelös och drivs av att förbättra samt effektivisera processer. Du trivs i en roll där du får kommunicera och bygga relationer.

Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med erfarenhet kring lön. Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat.

Ansökan
Välkommen in med din ansökan (CV och personligt brev) snarast då vi arbetar med löpande urval.

A-Finance, tidigare Contaplus, är ett specialiserat rekryterings- och konsultföretag inom ekonomi och finans. Vår vision är enkel: med hög kvalitet och öppenhet nås framgång tillsammans. A-Finance ingår i A-Search Gruppen som består av starka varumärken för Bemanning, Rekrytering och Search.

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin